FAQs Complain Problems

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

 

 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 

 दरखास्त फारम डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा Click गर्नुहोस . 

 

http://old.psc.gov.np/uploads/40o3tmnj3uki8-vhhrzxsr4gg6i.pdf

 दरखास्त फारम भरिसकेपछि , दरखास्त फारम संगसंगै ,आफ्नो Academic document तथा  पैसा जम्मा गरेको बैंक slip पनि साथ मा पाठउनु होला . 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: