FAQs Complain Problems

बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण संकलन सम्बन्धमा

बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण संकलन गर्ने म्याद २०७६  बैशाख मसान्तसम्म  थप गरिएको छ l

आर्थिक वर्ष: