FAQs Complain Problems

महाङ्काल गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कृषक ,कृषक समुह तथा कृषि सहकारीहरुको लागि नि:शुल्क कृषि चुन /प्लास्टिक पोखरी निर्माणका लागि प्लास्टिक वितरण तथा समुह दर्ता /नबिकरण सम्बन्धि सूचना !

महाङ्काल गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कृषक ,कृषक समुह तथा कृषि सहकारीहरुको लागि नि:शुल्क कृषि चुन /प्लास्टिक पोखरी निर्माणका लागि प्लास्टिक वितरण तथा समुह दर्ता /नबिकरण सम्बन्धि सूचना !

आर्थिक वर्ष: