FAQs Complain Problems

तपाईलाई गाउँपालिकाले प्रदान गरिरहेको सेवा कस्तो लागि रहेको छ?

राम्रो
40% (6 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
60% (9 votes)
Total votes: 15