FAQs Complain Problems

तपाईलाई गाउँपालिकाले प्रदान गरिरहेको सेवा कस्तो लागि रहेको छ?

राम्रो
50% (3 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
50% (3 votes)
Total votes: 6