FAQs Complain Problems

तपाईलाई गाउँपालिकाले प्रदान गरिरहेको सेवा कस्तो लागि रहेको छ?

राम्रो
30% (12 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
70% (28 votes)
Total votes: 40