FAQs Complain Problems

तपाईलाई गाउँपालिकाले प्रदान गरिरहेको सेवा कस्तो लागि रहेको छ?

राम्रो
28% (10 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
72% (26 votes)
Total votes: 36