FAQs Complain Problems

तपाईलाई गाउँपालिकाले प्रदान गरिरहेको सेवा कस्तो लागि रहेको छ?

राम्रो
35% (8 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
65% (15 votes)
Total votes: 23