FAQs Complain Problems

Social Security

तपाईलाई गाउँपालिकाले प्रदान गरिरहेको सेवा कस्तो लागि रहेको छ?

राम्रो
33% (10 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
67% (20 votes)
Total votes: 30