FAQs Complain Problems

७७/७८

महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

===================================

२०७८ असार २९ गते ,गाउँपालिका कार्यालय ,बिहान ११ बजे

==================================

सेवा प्रवाह बन्द हुने सूचना

सेवा प्रवाह बन्द हुने सूचना 

कोभिड -१९ बिरुद्धको खोप(भेरोशिल पहिलो मात्रा र कोभिशिल्ड दोस्रो मात्रा ) लगाउने सम्बन्धि सूचना

कोभिड -१९ बिरुद्धको खोप(भेरोशिल पहिलो मात्रा र कोभिशिल्ड दोस्रो मात्रा ) लगाउने सम्बन्धि सूचना

खर्चको फाँटबारी

खर्चको फाँटबारी 

दस्तावेज: