FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७७/७८ को बार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 10/16/2020 - 12:02 PDF icon Budget2077-78.pdf

आ.व २०७६/७७ को बार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 01/19/2020 - 20:28 PDF icon Budget Book.pdf

वडा नं. ६ ठुलादुर्लुंगको बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 01/17/2019 - 16:16 PDF icon budget_ward_6.pdf

वडा नं. ५ चन्दनपुरको बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 01/17/2019 - 16:14 PDF icon budget_ward_5.pdf

वडा नं. ४ कालेश्वोरको बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 01/17/2019 - 16:11 PDF icon budget_ward_4.pdf

वडा नं. ३ गोटिखेलको बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 01/17/2019 - 16:09 PDF icon budget_ward_3.pdf

वडा नं. २ मानिखेलको बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 01/17/2019 - 16:06 PDF icon budget_ward_2.pdf

वडा नं. १ बुखेलको बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 01/17/2019 - 16:02 PDF icon budget_ward_1.pdf

महाङ्काल गाउँपालिकाको आ.व.२०७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 12/30/2018 - 13:28 PDF icon Budget_2075_076_Mahankal.pdf

महांकाल गाउँपालिका को आ.ब २०७४-०७५ को बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 02/22/2018 - 12:44 PDF icon mahankal_gaupalika_budget_2074_075.pdf