FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
धिराज मरासेनी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कार्यालय प्रमुख ९८५१३२००४५
महेश दत्त भट्ट लेखा प्रमुख आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४३१३४९२०
गिरिराज खनाल अधिकृत सातौँ योजना /प्रशासन शाखा ९८५११९६३८७
ओमप्रकाश जोशी अधिकृत सातौँ शिक्षा शाखा ९८४९१९०७७५
दिपक प्रसाद दुलाल अधिकृत छैटौ पशु सेवा शाखा ९८५१२२८१८७
मुरलीधर घिमिरे अधिकृत छैटौ कृषि शाखा ९८४१६९९७८२
इन्जीनियर इन्जिनियर रिक्त
तिर्थ बोहरा स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८४८५६५७७०
खडक बहादुर दशौदी लेखापाल ९८६०५५४६०३
पपिर गौतम आ.ले.प सहायक ९८४३६३११३२
सुब्रिन कुमार चिमौरिया सहायक पाँचौ ९८४१०७००८१
जगत बहादुर साउद प्राबिधिक सहायक शिक्षा शिक्षा शाखा ९८४३७०००१६
प्रकाश बहादुर ओलि सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४९९६३४६८
बसन्त धामी पशु सेवा प्राबिधिक पशु सेवा शाखा ९८४००४६४७९
रोशन कुमार झा कम्प्युटर अपरेटर ९८५१००३४२५
दिनेश टमाट्टा पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक पशु सेवा शाखा ९८४०२२२२९५
सबिता घिमिरे बाली संरक्षण प्राबिधिक कृषि सेवा शाखा ९८४७४५२९६३
रुपा दुलाल रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र ९८४०९३९६३१
प्राबिधिक सहायक प्राबिधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र रिक्त
प्रकाश तिमल्सिना एम.आई.एस अपरेटर ९८६३६३६०४३
कल्पना हुमागाई वडा सचिब वडा सचिब बुखेल mahankalmun.ward1@gmail.com ९८४५१०५०९९
रघुनाथ घिमिरे वडा सचिब वडा सचिब मानिखेल mahankalmun.ward2@gmail.com ९८४९६७०६८८
शकुन्तला अर्याल वडा सचिब वडा नं.३ गोटीखेल mahankalmun.ward3@gmail.com ९८४८४६७५१८
गंगा प्रसाद तिमल्सिना वडा सचिब वडा सचिब कालेश्वोर mahankalmun.ward4@gmail.com ९८६१११३८५४
गंगा प्रसाद तिमल्सिना वडा सचिब वडा सचिब चन्दनपुर mahankalmun.ward5@gmail.com ९८६१११३८५४
ईश्वरा पाण्डे वडा सचिब ठुलादुर्लुंङ mahankalmun.ward6@gmail.com ९८६७१०३२२८
खिमराज खड्का अ.सब इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८५११२५९३६
बिजय तामाङ अ.सब इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४९७०८८२३
अस्मिता खरेल बिद्यालय नर्स स्वास्थ्य शाखा ९८४९०३४९८८
मेघ प्रसाद संजेल कार्यालय सहायक बुखेल ९८६१४७६५८४
माधव प्रसाद घिमिरे कार्यालय सहयोगी 9840546691
सरिता थापा स.म.वि.नि महिला बालबालिका शाखा
ढाल प्रसाद हुमागाईं कार्यालय सहयोगी 9861313458
पिताम्बर शर्मा घिमिरे कार्यालय सहयोगी ९८४३९१५०५१
अर्जुन दुलाल कार्यालय सहयोगी ९८६२७८६४८५