FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

===================================

२०७८ असार २९ गते ,गाउँपालिका कार्यालय ,बिहान ११ बजे

==================================

सेवा प्रवाह बन्द हुने सूचना

सेवा प्रवाह बन्द हुने सूचना 

खर्चको फाँटबारी

खर्चको फाँटबारी 

दस्तावेज: 

पशु सेवा सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रमका सुचनाहरु

पशु सेवा सम्बन्धि बाख्रा खोर अनुदान ,चेपकटर वितरण ,गोठ सुधार र कुखुरा चल्ला वितरण कार्यक्रमका  सुचनाहरु 

Pages