FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्तावना पेश गर्ने बारे

प्रस्तावना पेश गर्ने बारे 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने  आशयको  सूचना 

दस्तावेज: 

Invitation For Bid

Invitation For Bid 

महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

===================================

२०७८ असार २९ गते ,गाउँपालिका कार्यालय ,बिहान ११ बजे

==================================

Pages