FAQs Complain Problems

७६/७७

उपाध्यक्ष उद्यमशिलता तथा साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धी दरखास्त आहवानको सूचना

उपाध्यक्ष उद्यमशिलता तथा साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धी दरखास्त आहवानको सूचना 

दस्तावेज: 

प्रेस बिज्ञप्ति

कोरोना भाइरस सम्बन्धि गाउँपालिकाको प्रेस बिज्ञप्ति 

दस्तावेज: 

नीति तथा कार्यक्रम तयारको लागि अनुरोध पत्र

नीति तथा कार्यक्रम तयारीको लागि अनुरोध पत्र 

दस्तावेज: