FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भिक सहकारी संस्था छनौट सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:01 PDF icon सहकारी बजार सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
महांकाल गाउँपालिका विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यबस्थापन ऐन,२०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 16:00 PDF icon Bipad Jokhim Byawasthapan.pdf
महांकाल गाउँपालिका शिक्षा नियमावली ,२०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 15:59 PDF icon Education niyamawali.pdf
महांकाल गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि )ऐन ,२०७४ ७५/७६ 10/04/2018 - 15:58 PDF icon Nyaik Samiti.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन )नियमावली ,२०७४ ७५/७६ 10/04/2018 - 15:56 PDF icon Karya Bibhawajan Niyamawali.pdf
महांकाल गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको कानुन ,२०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 15:55 PDF icon Arthik Karyabidhi.pdf
गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि ,२०७४ ७५/७६ 10/04/2018 - 15:53 PDF icon Meeting Sanchalan Karyabidhi.pdf
महांकाल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने )ऐन,२०७४ ७५/७६ 10/04/2018 - 15:52 PDF icon Prasasakiya_Karyabidhi.pdf
महांकाल गाउँपालिका सहकारी ऐन ,२०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 15:39 PDF icon Sahakari Aain.pdf
"घ "बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 15:36 PDF icon Gha Licence.pdf

Pages