FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रेस बिज्ञप्ति

कोरोना भाइरस सम्बन्धि गाउँपालिकाको प्रेस बिज्ञप्ति 

दस्तावेज: 

नीति तथा कार्यक्रम तयारको लागि अनुरोध पत्र

नीति तथा कार्यक्रम तयारीको लागि अनुरोध पत्र 

दस्तावेज: 

सूचना

 सूचना 

दस्तावेज: 

करारमा सेवा लिने सूचना !

करारमा सेवा लिने सूचना !

अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना

अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना 

करारमा सेवा लिने सूचना

करारमा  सेवा लिने  सूचना 

Pages