FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पुनर्निमाण सम्बन्धी वडा नं. १,२,३ र ५ को बैठक तथा निर्णयहरु

२०७६ चैत्र मसान्त सम्म पुनर्निमाणको पहिलो चरणको सम्पूर्ण कार्य समापन गर्ने प्रतिवद्धता साथै तेस्रो किस्ता नलिएका लाभग्राहीहरुलाई अनिवार्य उपस्थति हुने गरी वडामा बैठक राख्रे  सहितको वडागत निर्णयहरु

Monthly Palika Profile of Mahankal Gaunpalika

Monthly Palika Profile of Mahankal Gaunpalika. To check the palika profile, either in english or Nepali, go through the following link.

 

http://202.51.74.207/recent-palika-document/25006/np/

Pages