FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

एम.आई.एस अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा l

एम.आई.एस अपरेटर पदको  नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा l

निशुल्क जै घाँस वितरण सम्बन्धि सूचना

निशुल्क जै घाँस वितरण सम्बन्धि सूचना

सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना

 सीप परिक्षण  तथा अन्तर्वार्ता  सम्बन्धि  सूचना 

पुनर्निमाण सम्बन्धी वडा नं. १,२,३ र ५ को बैठक तथा निर्णयहरु

२०७६ चैत्र मसान्त सम्म पुनर्निमाणको पहिलो चरणको सम्पूर्ण कार्य समापन गर्ने प्रतिवद्धता साथै तेस्रो किस्ता नलिएका लाभग्राहीहरुलाई अनिवार्य उपस्थति हुने गरी वडामा बैठक राख्रे  सहितको वडागत निर्णयहरु