FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लेखा परीक्षक सुचिकृत गरिएको सम्बन्धि सूचना

लेखा परीक्षक सुचिकृत गरिएको सम्बन्धि सूचना

उपाध्यक्ष उद्यमशिलता तथा साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धी दरखास्त आहवानको सूचना

उपाध्यक्ष उद्यमशिलता तथा साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धी दरखास्त आहवानको सूचना 

दस्तावेज: 

प्रेस बिज्ञप्ति

कोरोना भाइरस सम्बन्धि गाउँपालिकाको प्रेस बिज्ञप्ति 

दस्तावेज: 

नीति तथा कार्यक्रम तयारको लागि अनुरोध पत्र

नीति तथा कार्यक्रम तयारीको लागि अनुरोध पत्र 

दस्तावेज: