FAQs Complain Problems

Social Security

७८/७९

मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी जरुरी सुचना ।

दस्तावेज: 

भुमिको बर्गिकरण सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दावी विरोध पेश गर्ने सम्बन्धी सार्बजनिक सुचना ।

दस्तावेज: