FAQs Complain Problems

Social Security

८०/८१

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

लिखित परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

पचास प्रतिशत अनुदानमा मौरीघार वितरण कार्यक्रममा प्रस्ताव छनौट सम्बन्धमा ।