FAQs Complain Problems

अपाङ्गता परिचयपत्र लिन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१-३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला तथा बालबालिका शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

अनुसूची १ बमोजिमको निवेदन

-नागरिकता प्रतिलिपि वा बच्चाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र

-३ प्रति फोटो

-वडा कार्यालयको सिफारिस

-डाक्टरको रिपोर्ट / सिफारिस