FAQs Complain Problems

सहकारी दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
एक हप्ता
जिम्मेवार अधिकारी: 
सहकारी शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
राजपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • विनियम २ थान
  • सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र
  • संचालकहरुको तिन पुस्ते विवरण
  • सहकारी दर्ताको लागि पेश गरेको निवेदन
  • स्वघोषणापत्र
  • कार्ययोजना
  • कम्तिमा ७५ प्रतिशत सदस्यहरुको सहकारी अभिमुखिकरण तालिमको प्रमाणपत्र
  • सबै सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि
  • प्रारम्भिक र दोस्रो भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि
  • प्रारम्भिक शेयरबाट उठेको रकम बैक दाखिला गरको भौचर को नगद बुझेको जिम्मा रहेको भर्पाइ