FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खरीद सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आर्थिक प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

प्रदेश तथा स्थानिय तहमा हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिकाको अनुसुचि २ र ३

दस्तावेज: 

क्याटलग विधिबाट व्याक हो लोडर खरिद सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: