FAQs Complain Problems

चौथो गाउँसभा सम्बन्धमा

महाङ्काल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाकाे बैठकले महाङ्काल गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा २०७५ चैत्र ११ गते सोमबार विहान ८ बजे महाङ्काल गाउँपालिका ,वडा न.३ को सभाहलमा  संचालन हुने निर्णय गरेकाे व्यहाेरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: