FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लोकसेवा तयारी कक्षा सम्बन्धमा

लोकसेवा तयारी कक्षा सम्बन्धमा

बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण संकलन सम्बन्धमा

बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण संकलन गर्ने म्याद २०७६  बैशाख मसान्तसम्म  थप गरिएको छ l

चौथो गाउँसभा सम्बन्धमा

महाङ्काल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाकाे बैठकले महाङ्काल गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा २०७५ चैत्र ११ गते सोमबार विहान ८ बजे महाङ्काल गाउँपालिका ,वडा न.३ को सभाहलमा  संचालन हुने निर्णय गरेकाे व्यहाेरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ ।

आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्धन र बिकासको लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्नको लागि आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि  सूचना 

HRRP ले तयार गरेको गाउँपालिका प्रोफाइल

HRRP ले तयार गरेको गाउँपालिका प्रोफाइल 

दस्तावेज: 

Pages