FAQs Complain Problems

Social Security

सूचना तथा समाचार

पालिका गान र लोगो तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना

पालिका गान र लोगो तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँसभाको १० औँ अधिवेशन समक्ष पेश

महाङ्काल गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँसभाको १० औँ अधिवेशन समक्ष पेश भएको छ ।

सेवा प्रवाह बन्द हुने सूचना

सेवा प्रवाह बन्द हुने सूचना 

Pages