FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Monthly Palika Profile of Mahankal Gaunpalika

Monthly Palika Profile of Mahankal Gaunpalika. To check the palika profile, either in english or Nepali, go through the following link.

 

http://202.51.74.207/recent-palika-document/25006/np/

प्रथम चौमासिक तलब माग गर्ने सूचना

प्रथम चौमासिक तलब माग गर्ने सूचना  

बार्षिक कार्यक्रम तयार गरि पठाउने सम्बन्धमा

बिषयगत शाखाहरुले  आ.व ७६/७७ को लागि बजेटको  परिधिभित्र  रही बार्षिक कार्यक्रम तयार गरि ७ दिन भित्र पठाउने  सम्बन्धमा 

प्रगति पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय ,बिषयगत शाखा ,गै.स.स.)

आ. व  २०७५/७६ को कार्यक्रमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय ,बिषयगत शाखा ,गै.स.स.)

Pages