FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालय लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना !

विद्यालय लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

निवेदन दिने सम्बन्धमा

निवेदन  दिने सम्बन्धमा 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र  आह्वानको  सूचना 

नियुक्ति मिति सम्बन्धमा सूचना

नियुक्ति मिति सम्बन्धमा सूचना 

पुनर्निमाण सम्बन्धी वडा नं. १,२,३ र ५ को बैठक तथा निर्णयहरु

२०७६ चैत्र मसान्त सम्म पुनर्निमाणको पहिलो चरणको सम्पूर्ण कार्य समापन गर्ने प्रतिवद्धता साथै तेस्रो किस्ता नलिएका लाभग्राहीहरुलाई अनिवार्य उपस्थति हुने गरी वडामा बैठक राख्रे  सहितको वडागत निर्णयहरु

Pages