FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को E-TDS विवरण ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को E-TDS विवरण ।

दस्तावेज: 

प्रस्तावना माग सम्बन्धि सुचना

प्रस्तावना  माग सम्बन्धि सुचना

पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना 

ICT सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम

महाङ्काल गाउँपालिका वडा नं.५, चन्दनपुरको आ.ब. २०७८/०७९ काे कालेश्वरी आ.वि ICT व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियाेजित बजेटबाट खरिद गरी विद्यालयलाई ल्यापटप हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न मिति २०७८ /०९/०६

Pages